CONTACTE
 
 
 
 
 
 

Any 2012:
Any pluviomètric molt sec a l’aqüífer Carme-Capellades

L’any 2012 ha estat un any catalogat com a molt sec amb una pluviometria de 447 mm (la mitjana dels darrers 40 anys és de 598 mm/any). Els dos anys precedents van ser humits pel que l’estat de l’aqüífer partia d’una situació còmode. Sobretot les importants pluges de la tardor de 2011 van provocar que l’inici del 2012 els nivells estiguessin en una situació alta però que al llarg de l’any anessin reduint el seu nivell piezomètric.

Els episodis de pluja de 20-25 mm/dia succeïts per la primavera de 2012 no han tingut efecte rellevants sobre l’aqüífer i és aigua que s’ha quedat sobretot al sòl.
Per contra a la tardor, els episodis de 40 mm/dia de setembre i octubre si que han permès recuperar els nivells tot i que sense arribar a la situació de gener 2012.
Pel que fa a les extraccions de l’aqüífer aquestes s’han anat mantenint i en alguns casos reduint per tancament d’alguna indústria. Aquest fet també ha permès que, en una situació d’any molt sec, els nivells no hagin sofert una davallada substancial.