CONTACTE
 
 
 
 
 
 

Benvingudes i benvinguts a aquest nou espai web

La Junta Central d’Usuaris de l’Aqüífer Carme Capellades (JCUACC) és una institució que, amb caràcter de corporació de dret públic, vetlla pel bon estat de l’aqüífer Carme Capellades, de tal manera que aquest recurs tan preuat avui dia com és l’aigua sigui utilitzat de la forma més sostenible i rendible.

La JCUACC, constituïda l’any 2003 davant l’Agència Catalana de l’Aigua, la conformen totes aquelles persones físiques i jurídiques de l’àmbit de l’aqüífer que aprofiten les seves aigües, ja sigui per ús domèstic, industrial o agrícola.

Al llarg dels seus ja 10 anys d’història, la JCUACC ha tingut un paper rellevant en la defensa de l’aprofitament, aconseguint conciliar, amb el seu esforç, el bon estat de la massa d’aigua i la seva protecció amb la satisfacció de les demandes de recurs. De fet, l’aigua ha estat històricament font de desenvolupament de la zona, especialment en els sectors industrials del paper, l’electricitat, el tèxtil i les arts gràfiques, com a més destacables.

Aquesta disponibilitat de cabals i la generació de riquesa que això comporta, no hagués estat possible sense la coresponsabilitat de tots els usuaris i usuàries i sense el compromís i la dedicació del personal de la JCUACC, sempre amatents a qualsevol anomalia detectada sobre el terreny.

Per tant, el treball de la JCUACC, conegut per les persones integrants de la Junta, és bo que es posi a l’abast de totes les usuàries i usuaris d’aquesta aigua i també de totes aquelles altres persones interessades. Per aquest motiu, aprofitant tan assenyalada data com és el 10è aniversari de vida de la JCUACC, estrenem aquest espai web amb la finalitat que esdevingui una eina útil de difusió de la feina rutinària, però silent fins ara, que aquesta institució porta a terme.

Desitjo, en el meu nom i en el dels membres de la JCUACC, que aquesta pàgina resulti útil i que entre tots sapiguem donar la importància que es mereix l’aigua i els seus usos.